การเตรียมตัวเข้าพบลูกค้า

วันนี้ เคล็ดลับดีๆ by kmppartners นำเทคนิคการเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า เพื่อมัดใจลูกค้า และทำให้ผู้รับเหมามีโอกาสได้งานมากขึ้น มาฝากค่ะ

1.การทำความรู้จักลูกค้า

ลูกค้าของผู้รับเหมา คือ เจ้าของบ้าน หรือฝ่ายจัดซื้อ ผู้รับเหมาต้องทำความรู้จักก่อนเข้าพบหรือเสนอราคา

2.เตรียมเอกสาร

เอกสารที่ผู้รับเหมาต้องเตรียม เช่น ประวัติของผู้รับเหมา ผลงานของผู้รับเหมา แนะนำเป็นแบบรูปภาพเพื่อให้เจ้าของบ้านได้เห็นภาพมากขึ้น รวมทั้งใบเสนอราคา ไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง หรือค่าแรง

3.การใช้คำพูด

ผู้รับเหมาต้องมีทักษะ และรู้จักการใช้คำพูดเพื่อเป็นการโน้มน้วและดึงดูดให้เจ้าของบ้านสามารถตัดสินใจในการจ้างงานได้เร็วขึ้น หรืออาจจะการจัดโปรโมชั่นบางอย่างในเรื่องของราคาให้เจ้าของบ้าน ก็จะเป็นอีกวิธีที่สามารถทำให้มีโอกาสได้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

เทคนิคง่ายๆ 3 ขั้นตอนที่นำเสนอวันนี้ผู้รับเหมาสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานให้กับผู้รับเหมาเอง พบกับเคล็ดลับดีๆจากเราได้ใหม่ในวันถัดไปนะคะ

เครดิตรูปภาพ Business photo created by freepik – www.freepik.com