ก้าวสู่ปี 2020 อย่างมั่นคงกับ เคเอ็มพี พาร์ทเนอร์

2019 ที่ผ่านมากับ 2020 เราจะสู้และผ่านมันไปด้วยกัน เราทำได้ครับเพราะเรามี พาร์ทเนอร์ที่ดีคอยให้การสนับสนุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ