ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

คณะพนักงานและทีมงานในกลุ่มบริษัท เคเอ็มพี โฮลดิ้ง จำกัด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นอย่างยิ่งที่พวกเราได้เกิดในรัชกาลที่9 และพระองค์ทรงสถิตย์อยู่ในใจพวกเราตลอดไป