งานก่อสร้างจะไม่จบ ถ้ามีแค่ผู้รับเหมา

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างได้แก่

1. สถาปนิก นี่เป็นบุคลากรกลุ่มแรกที่มีบทบาทในเรื่องของงานก่อสร้าง เนื่องจากพวกเขาเป็นฝ่ายออกแบบบ้านหรืออาคารให้ออกมาตามแบบที่เราต้องการ งานในส่วนนี้บางครั้งบางที เจ้าของบ้านคิดว่าเป็นของ ผู้รับเหมา เพราะเขาเป็นผู้เอาแบบมาเสนอ แต่จริงๆ แล้ว งานนี้เป็นของกลุ่มบุคลากรที่เรียกว่า สถาปนิก พวกเขาจะทำหน้าที่ออกแบบรูปร่างและผังของอาคาร ซึ่งหากต้องการได้บ้านหรืออาคารที่ตรงกับใจต้องคุยกับสถาปนิกเป็นหลัก

2. วิศวกร บุคลากรกลุ่มนี้ขาดแทบจะไม่ได้เลย วิศวกร นั้นในงานการก่อสร้างส่วนมากเป็น วิศวกรโยธา หรือ วิศวกรโครงสร้าง ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้ ทำหน้าที่ในการ ออกแบบเพื่อให้เกิดความแข็งแรง ทำงานประสานรับไม้ต่อจากสถาปนิก เมื่อได้รูปร่างหน้าตารูปแบบตามที่ต้องการจากสถาปนิก วิศวกรจะออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงปลอดภัยในการใช้งานอยู่อาศัย สำหรับงานขนาดใหญ่นอกจากวิศวกรโครงสร้าง ยังมีวิศวกรฝ่ายอื่นๆ มาร่วมด้วย เช่น วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรสิ่งแวดล้อม… แล้วแต่ความจำเป็นและขนาดของงาน

3. ผู้รับเหมา แน่นอนว่าขาดบุคลากรกลุ่มนี้ เพราะเป็นผู้ดำเนินการในการก่อสร้าง จะเรียกว่าฝ่ายปฏิบัติและอำนวยการก็น่าจะได้ เพราะหน้าที่หลักของ ผู้รับเหมา ก็คือการประสานงาน และควบคุมงาม เพื่อให้งานในภาพรวมสำเร็จ ตามแบบและมาตรฐานของแบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ออกแบบ ผู้จำหน่ายวัสดุ ช่าง คนงานก่อสร้าง และผู้ตกแต่ง จนได้งานก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ จนบางครั้งเจ้าของบ้านคิดว่าติดต่อแค่ ผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างเดียวก็เพียงพอ ซึ่งก็สามารถทำได้ แต่ย่อมจะดีกว่าหากเจ้าของบ้าน หรือ ผู้ว่าจ้าง ติดต่อกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย เพื่อที่จะได้งานก่อสร้างในแบบที่พึงพอใจมากที่สุด

4. มัณฑนากร บุคลากรกลุ่มนี้ทำหน้าที่ในเรื่องการออกแบบงานตกแต่ง เพื่อให้เกิดความสวยงามลงตัว เพราะการจะก่อสร้างบ้านหรืออาคารสักหลัก ไม่เพียงแต่มีความมั่นคงแข็งแรง และมีรูปทรงที่สวยงามเท่านั้น ยังต้องมีการตกแต่งอย่างใส่ใจในรายละเอียดอีกด้วย เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และลงตัวมากยิ่งขึ้น หากขาดส่วนนี้ไป ก็มักจะได้งานที่ดูทื่อๆ แม้จะใช้งานได้ แต่… ก็ไม่สวยจนน่าพอใจอย่างที่มันควรจะเป็น

เครดิตข้อความ houzzMate