ประกาศเตือนภัย มิจฉาชีพ

ประกาศแจ้งเตือน !!

ขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
ทาง บริษัท เคเอ็มพี พาร์ทเนอร์ จำกัด ไม่มีนโยบายปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชนทั่วไป❌
ทั้งนี้ ทางบริษัทได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแอบอ้างเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศแจ้งเตือนมาเพื่อทราบ