ปัญหาในงานรับเหมาก่อสร้าง

1.ปัญหาที่เกิดจากผู้รับเหมาก่อสร้างเอง

  1. การประสานงานกันภายในไม่ดีพอ ซึ่งปัญหานี้จะเจอบ่อยมาก แต่มีผลกระทบพอสมควร
  2. เครื่องจักรมีปัญหา ทำให้งานล่าช้า
  3. วัสดุเสียหาย หรือไม่พอ เพราะบางครั้งสั่งมาเร็วเกินไป ทำให้กว่าจะถึงเวลาใช้งาน วัสดุก็เสื่อมสภาพ (บวกกับจัดเก็บวัสดุไม่ดี)
  4. มีปัญหาด้านการเงิน ทำให้หมุนเงินไม่ทัน เพราะบางครั้งการวางแผนทางการเงินไว้แล้วก็จริง แต่บางอย่างก็อาจจะไม่เป็นไปตามแผน
  5. การทำงานไม่สอดคล้องกัน หรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่น ฝ่ายที่ไปคุยกับเจ้าของโครงการ รับข้อมูลมาแล้ว ไม่บอกต่อกับผู้ปฏิบัติงาน

2.ปัญหาที่เกิดจากผู้ควบคุมงาน

เกิดจากหลายๆสาเหตุ เช่น ความคิดเห็นทางเทคนิคไม่ตรงกัน  หรือบางครั้งอาจจะหวังผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป  ความไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย หรือเข้าใจไม่ตรงกัน

3.ปัญหาที่เกิดจากการออกแบบ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแบบบ่อย , ประสบการณ์ของผู้ออกแบบ ( ผู้ออกแบบที่ดี ควรจะมีประสบการณ์อยู่หน้างาน หรือควบคุมงานก่อสร้างมาบ้าง )  การเปลี่ยนเทคนิคงานก่อสร้าง เพื่อลดต้นทุน ฯลฯ ทั้งนี้ ถ้าผู้ออกแบบมีประสบการณ์สูง ความคิดพลาดจะน้อยลง ส่วนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ก็ต้องใช้ทักษะ หรือประสบการณ์ด้วย ไม่ใช่ว่าแบบมาผิด หรือว่ามีความผิดปกติ ก็ต้องถามผู้ออกแบบให้ชัดเจนอีกทีนึง ไม่ใช่ทำไปโดยที่รู้อยู่แล้วว่าจะมีปัญหาได้

4.ปัญหาที่เกิดจากเจ้าของโครงการ

ปัญหาจะเกิดขึ้นไม่บ่อย ถ้ามีการสรุปรายละเอียดของงานมาอย่างดีแล้ว แต่ถ้าไม่ยอมสรุปรายละเอียด แต่ต้องการให้เสร็จไวที่สุด ทำให้ระหว่างทำ ก็ต้องทำไป แก้ไขแบบไปเรื่อยๆ  ทำให้ มีงานเพิ่ม/ลด ทุกสัปดาห์ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายควบคุมงบประมาณ ฝ่ายก่อสร้าง ต้องประสานงานกันถี่ขึ้นมากกว่าเดิม หรือบางอย่างก็เป็นเรื่อง การเบิกเงินที่ล่าช้า ทั้งๆที่งานเสร็จตามงวดงาน

5.ปัญหาที่มีสาเหตุมาจากปัญหาภายนอก

ปัญหานี้ควบคุมได้ยากสุด เพราะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ ฝนตก น้ำท่วม พายุเข้า ฯลฯ  , เกิดภาวะเศรษฐกิจ , ปัญหาการเมืองในประเทศ , วันหยุดยาวต่างๆ ทั้งหมดล้วนทำให้ งานล่าช้าได้

เครดิตข้อมูลโดย boris construction