ภาคใต้ทรายทอง

หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง

โปรเจคที่สำเร็จแล้ว

  1. โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชพ.4014 อ.สวี (7.9ล้าน)
  2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนุรักษ์พันธ์ไม้ ตามพระราชดำริ ม.5-6 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ (4.5ล้าน)
  3. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร (9.2ล้าน)
  4. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแคปซิล สายเขตสุุขาภิบาลท่าแซะ-บ้านอ่างทอง ม.1,5,7 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ (7.8ล้าน)

โปรเจคที่กำลังดำเนินงาน

  1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช.ชพ.2020-บ.เขาชะมด (9.9ล้าน)
  2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร สายแก่งปรุ-ตาหลัด (3.5ล้าน)
  3. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแคปซิล สายสุขาภิบาลท่าแซะ-บ้านอ่างทอง (7.8ล้าน)
  4. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายอนุรักษ์พันธ์ไม้ตามพระราชดำริ (4.5ล้าน)
  5. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (9.2ล้าน)