แสดงความยินดีกับ บ้านสวย กรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)

คุณปิติพัฒน์ มงคลอริยนันท์ กรรมการบริหาร บริษัท เคเอ็มพี พาร์ทเนอร์ จำกัด พร้อมด้วย คุณ ณัฐชานันท์ รวีอริยนันท์ ผู้ให้บริการสินเชื่อวัสดุก่อสร้าง สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อทุนจดทะเบียน ระบบบัญชี ภาษี โปรแกรมบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง แก่ผู้รับเหมาภาคใต้ ประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทีมงานจากบริษัทที่ปรึกษาการเงิน APM casset pro management  แด่คุณ พิธิยะ ธานีรณานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บ้านสวยกรุ๊ปสุราษฎร์ธานี ในการเตรียมตัวนำบริษัท เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย