โครงการถนนและสะพานคลองห้วยเคียน

Site visit 5.1 ล้าน ติดตามหลังจากเริ่มโครงการถนนและสะพานคลองห้วยเคียน 35 วัน โดยได้รับความร่วมมือและกำลังใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก www.kmppartners.co.th ขอขอบคุณที่ท่านได้วางใจให้เราเดินไปด้วยกัน