Search for:
KMP INNOVATION CONTEST

Contest Project : คุณ รินทร์ณฐา เลิศทวีปรียากุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จัดเตรียมโครงการประกวดค้นหาบุคลากรคุณภาพ ทางด้าน IT เพื่อมาพัฒนาองค์กรของเราให้ทันต่อโลกในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าอาจารย์ทั้ง 5 สาขา จากคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ เชือว่าอีกไม่นานจะมี Application ที่ทำให้ผู้รับเหมาสะดวกยิ่งขึ้นแน่นอน !!

Silicon Valley Business Tour

กรรมการบอร์ดบริหารเดินทางไปยัง Silicon Valley  ในสหรัฐอเมริกา เพื่อเยี่ยมชม นวัตกรรม และ เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทชั้นนำของโลก ที่ทุกคนต่างรู้จักเป็นอย่างดี อาทิเช่น Google, Facebook, Uber, Pinterest ที่สำคัญคือบริษัทรถยนต์ชั้นนำอย่าง Tesla และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นบริษัท Start Up และกลายเป็น Unicorn ระดับโลก

ทางบอร์ดบริหารมีความมุ่งหวังเป็นอย่างมากที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอล และนำแนวคิดใหม่ๆมาปรับใช่กับในองค์กร