2024 Exclusive Dinner

2024

Exclusive Dinner

2024

Exclusive Dinner

by kmp x uob finlab

8 มีนาคม 2567 ณ อาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพ (UOB Plaza Bangkok Building)

ความร่วมมือระหว่างบริษัท เคเอ็มพี คอร์ปอเรชัน จำกัด กับ ธนาคารยูโอบี แห่งประเทศไทย

เติบโตอย่างยั่งยืน ความพิเศษสำหรับลูกค้าพาร์ทเนอร์ของเรา

เติบโตอย่างยั่งยืน ความพิเศษสำหรับลูกค้าพาร์ทเนอร์ของเรา

Build now pay later ทันทุกโอกาส วันเดียวรู้เรื่อง ด้วยบริการที่ตอบโจทย์ผู้รับเหมาภาครัฐ

Buy Big lot ผู้ช่วยด้านการจัดหาสินค้าวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาและร้านวัสดุก่อสร้างไทย

KMP With you ความพิเศษที่มอบให้กับลูกค้าพาร์ทเนอร์

© 2024 Movely. All Rights Reserved.