“4 เคล็ดลับดีๆ สำหรับการเริ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง”

1. มีทีมงานที่ดี

สิ่งที่สำคัญของการทำงานรับเหมาก่อสร้าง คือการมีทีมงานที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาหน้างานได้ รวมทั้งต้องมีปฏิสัมพันธ์การสื่อสารที่ดีเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกัน

2.ระบบบริหาร

ระบบบริหารเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนการจัดการ การจัดทำเอกสาร รายรับรายจ่าย การจัดการต้นทุน หรือแม้แต่การทำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเพื่อลดความผิดพลาด และเพื่อความแม่นยำของเอกสารรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว

3.เครื่องจักร

เครื่องจักรเป็นสิ่งที่หน้างานต้องคำนึง ต้องมีการวางแผนในการใช้ ว่าจะเช่าหรือซื้อ ถึงจะคุ้มค่ากับการทำงานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่มากขึ้น เช่น รถตัก รถขุดดิน นอกจากการคำนึงเรื่องการใช้งานแล้ว ยังต้องคำนึงในเรื่องของการบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุของเครื่องจักร

4. มี Suppliers ที่ดี

การมี Suppliers ที่ดีนอกจากจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ยังไม่ต้องเสียเวลา ในการเปรียบเทียบราคาสินค้า ผู้รับเหมาจะได้สินค้าในราคาที่ถูกลง เป็นการลดต้นทุนได้ไปในตัว

เครดิตรูปภาพ Business photo created by freepik – www.freepik.com