5 สิ่งที่ผู้รับเหมาอยากประสบความสำเร็จต้องมี
  1. มีทีมงานที่มีทักษะในเชิงช่างพร้อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะงานที่ทำออกมามีคุณภาพเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งดึงดูดให้มีคนต้องการว่าจ้างให้ทำงาน ผู้รับเหมา ที่ไม่สามารถหาทีมงานที่มีฝีมือมาร่วมงานได้ ย่อมไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้นต้องบ่มเพาะและสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพให้ได้ และต้องหมั่นพัฒนาทักษะให้กับทีมงาน รวมถึงการบริหารจิตใจของทีมงานให้มีความพร้อมใจร่วมใจในการทำงานให้ได้ ไม่ว่าจะโดยความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ ด้วยระบบในการจัดการที่ทุกคนในทีมงานยอมรับ
  2. มีทักษะในการหางาน สิ่งนี้ขาดไม่ได้เลย เพราะต่อให้มีทีมงานที่ดีแค่ไหน แต่หากไม่มีงานเข้ามาก็ย่อมอยู่ไม่ได้ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่จะประสบความสำเร็จ ย่อมต้องทำหน้าที่เป็นนักการตลาดและนักขายที่ดี สามารถหางานเข้ามาให้ทีมงานทำให้อย่างต่อเนื่อง และยังต้องมีความสามารถในการคัดกรองผู้ว่าจ้าง ว่าเป็นผู้ที่พร้อมว่าจ้างจริงๆ มีเงินทุนพร้อม จ่ายเงินตรงเวลา และสามารถประสานงานกับผู้ว่าจ้างให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นได้
  3. มีความสามารถในการประเมินราคาที่สามารถทำกำไรได้เพียงพอ หากขาดคุณสมบัติข้อนี้ความสำเร็จไม่มาถึงเด็ดขาด เพราะต่อให้หางานเก่งแค่ไหน แต่ตั้งราคาไม่เป็นก็เกิดปัญหา บางรายหางานได้เก่งมากแต่ติดขัดเรื่องรายได้ตลอด อันนี้อาจเกิดได้จากการคิดราคาที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถประเมินราคางานและกำไรที่ต้องการได้ดีพอ ทำให้ยิ่งมีงานมากยิ่งกลายเป็นภาระ และนี่เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากๆ ในกลุ่ม ผู้รับเหมา ที่ไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะถอดใจและร้างลาจากวงการนี้ไปในที่สุด และบางทีอาจจะจากไปอย่างติดค้างหนี้สิน แถมมีปัญหาเรื่องชื่อเสียงที่ยากจะกลับมาฟื้นตัวในเส้นทางสายนี้
  4. มีความสามารถในการจัดการ เรื่องนี้น่าจะจำเป็นแทบจะที่สุดหากอยากประสบความสำเร็จ เพราะหน้าที่ของตัว ผู้รับเหมา ในการทำงาน รับเหมาก่อสร้าง ก็คือ หน้าที่การจัดการ บริหาร และควบคุม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีทักษะในเชิงช่างสูงที่สุดเก่งที่สุดเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของช่าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง มีหน้าที่ดูแลให้ภาพรวมของงานก่อสร้างดำเนินไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจนลุล่วง ใครที่มีทักษะในข้อนี้สูง มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นแน่นอน
  5. มีเงินทุน นี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดโอกาสแห่งความสำเร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้าง จำเป็นที่จะต้องมีเงินทุน เพื่อทำงานและดูแลทีมงาน แม้แต่ในช่วงที่ไม่มีงานก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายในการดูแลคนงานและทีมช่าง ไม่สามารถระจนมีงานแล้วใช้เงินจากการเบิกค่างวดในการดำเนินธุรกิจได้เด็ดขาด แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีเงินถุงเงินถังก่อนจึงจะมาทำงานด้านนี้ได้ แต่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเข้าถึงทน และหาทุนรอนเข้ามาเพื่อให้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอ มีหลายรายที่พลาดพลั้งและล้มเหลว เนื่องจากเกิดปัญหาในเรื่องนี้ บางรายคิดว่า เบิกค่างวดก่อนแล้วหมุนเงินไปเรื่อยๆ ก็สามารถทำได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากเราขาดความมั่นคงในเรื่องเงินทุน จะทำให้ทุกอย่างเกิดปัญหาสะดุดอย่างน่ากลัว โดยเฉพาะ ผู้รับเหมา ที่คิดจะใช้วิธีหมุนเงินเอาจากงานก่อสร้างที่รับเข้ามาเรื่อยๆ เพราะเมื่อมีส่วนใดส่วนหนึ่งเงินทุนสะดุด ที่เหลือก็จะรวนไปพร้อมๆ กันทั้งหมด เข้าสู่วัตรจักร การยอมรับงานในราคาถูกเพื่อให้มีเงินมาหล่อเลี้ยง กลายเป็นทำงานแล้วไม่คุ้ม เงินไม่พอ และอาจจบลงที่การทิ้งงาน ซึ่งคราวนี้ทำให้เสียชื่อเสียง โอกาสในการประสบความสำเร็จก็ยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆ
เครดิต ขอบคุณบทความจาก houzzMate