Airbus visit
 คุณปิติพัฒน์ มงคลอริยนันท์ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาแหล่งเงินทุนผู้รับเหมา งานประมูล งานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา Gprocurement เข้าเยี่ยมชมโรงงานการผลิตเครื่องบินและพิพิธภัณฑ์บริษัท แอร์บัส ณ เมือง ตูลูส ประเทศ ฝรั่งเศส