การบริหารเงินทุน

1.ควรมีเงินทุนหมุนเวียน

โดยการประเมินว่าธุรกิจของเราในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่นค่าแรงงาน ค่าวัสดุที่ต้องใช้ ค่าสาธารณูปโภคต่าง จำเป็นต้องมีเงินในการสำรองไว้เพื่อใช้จ่ายเท่าไหร่

2.หาแหล่งเงินทุน เช่นการหาพาร์ทเนอร์ให้กับสนับสนุนเงินทุน

การมีพาร์ทเนอร์ในด้านเงินทุน ถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้รับเหมา การหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจจะช่วยต่อยอดการดำเนินธุรกิจของผู้รับเหมาได้ เช่นเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถรับงานที่มีมูลค่ามากกว่าเดิม หรือเปิดโอกาสให้สามารถรับงานหลายที่ได้

3.การจัดทำบัญชี

ผู้รับเหมาควรรู้สภาพทางด้านการเงินของบริษัท เพื่อการวางแผนใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การจัดทำบัญชีจะทำให้รู้ว่าตอนนี้สภาพคล่องของแต่ละงานเป็นอย่างไร กำไรหรือขาดทุน

4.ควรแยกบัญชีบริษัท กับบัญชีส่วนตัว

ไม่ควรทำเงินส่วนตัวมาใช้ในธุรกิจ หรือไม่ควรทำเงินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว ควรแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าเงินไหนของบริษัท และเงินไหนเป็นเงินส่วนตัว ถ้าเราเริ่มนำเงินส่วนตัวมาใช้กับการทำงานนั่นเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าสภาพคล่องของธุรกิจเริ่มจะมีปัญหา และถ้าหากนำเงินของบริษัทมาใช้ส่วนตัว ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาเช่นกัน