“สัญญาว่าจ้างต้องชัดเจน”

สัญญาว่าจ้างต้องชัดเจนเพราะสัญญาว่าจ้างเป็นข้อตกลงกันระหว่างผู้รับเหมาและผู้ว่าจ้าง ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นผู้รับเหมาต้องต้องใส่ใจในความละเอียดของสัญญา ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันเริ่มจนถึงวันสิ้นสุดงาน งวดงานแต่ละงวดมีค่าจ้างเท่าไหร่ การชำระค่าจ้างจะจ่ายแบบไหนแบ่งเป็นงวดหรือไม่ กำหนดขอบเขตของงานให้ชัดเจน รวมไปถึงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน สเปคสินค้า ค่าปรับหากงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด หรือแม้แต่การรับประกันผลงาน ผู้รับเหมาต้องลงรายละเอียดให้ครอบคลุม ถ้ามีส่วนใดเข้าใจไม่ตรงกันต้องทำการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้หากสัญญาว่าจ้างเข้าใจตรงกันทั้ง 2 ฝ่ายก็ลงนามเพื่อรับงาน พร้อมเริ่มงานกันแบบสบายใจทั้งผู้รับเหมาและผู้ว่าจ้าง

เครดิตรูปภาพ Business vector created by photoroyalty – www.freepik.com