“ความสำเร็จ”

"ความสำเร็จ"

ความสำเร็จ

            นิยามคำว่า ประสบความสำเร็จของแต่ละคนคืออะไร?

            ความสำเร็จจริง ๆ อยู่ตรงไหน?

            ถ้าอยากเป็นผู้รับเหมาที่ประสบความสำเร็จ ต้องทำยังไง?

            แล้วทำแล้วจะประสบความสำเร็จจริงไหม?

            คำถามเหล่านี้ เป็นคำถามที่มีหลายคำตอบ การเป็นผู้รับเหมาในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่าย และก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป เพราะผู้รับเหมาแต่ละคนมีนิยามของความสำเร็จที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน ใครจะมองว่าการรับงานเพียงงานเล็ก ๆ อาจจะเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจของผู้รับเหมาอีกราย การเป็นผู้รับเหมาที่ประสบความเร็จนอกจากจะต้องเก่งและถนัดในเรื่องการทำงานแล้ว ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่มีความสำคัญต่อการประสบความเร็จ อาทิ

            การจัดการ ไม่ใช่ว่าแค่งานรับเหมาก่อสร้างที่ต้องมีการบริหารจัดการแต่ทุกธุรกิจต้องมีการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี เพื่อให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ เริ่มจากการรู้จักวางแผนการจัดการที่มีแผนงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ทีมงานได้รับทราบและปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ถูกจัดเตรียมไว้

            การควบคุมค่าใช้จ่าย จัดการบัญชี  เงินเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจหมุนต่อ การทำงานไม่สามารถทำเพียงคนเดียว ต้องมีการจ้างงาน มีค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงาน หรือค่าสินค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาจึงควรมีการควบคุม รู้จักการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนเพื่อจะได้รู้ว่าผลสรุปสุดท้ายงานที่รับมา ขาดทุน หรือ กำไรเท่าไหร่

            ทักษะการเจรจา เรื่องทักษะการเจราจา สื่อสาร พูดคุย เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้รับเหมาควรมี เพราะการเสนองานลูกค้าแต่ละครั้งต้องอาศัยทักษะในด้านนี้โดยตรง สร้างความน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดความไว้ใจและเชื่อมั่น ภาพลักษณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในปัจจัยที่ผู้ว่าจ้างใช้เป็นหลักในการตัดสินใจเพื่อจัดจ้างงานอย่างแน่นอน นอกจากทักษะในด้านการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่ว่าจะการแต่งกาย การพูดคุย ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ว่าจ้างใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจด้วยเช่นกัน

            การแก้ปัญหา หลายครั้งที่งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การเจอปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง แต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้และนำมาปรับ ผู้รับเหมาควรมีทักษะในด้านนี้เพื่อเสริมให้ตัวเองเป็นผู้รับเหมาที่พร้อมทำงานและรับมือกับทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้น

            ด้านอารมณ์ การทำงานที่ต้องแก้ปัญหาแน่นอนว่าอารมณ์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยผู้รับเหมาควรฝึกด้านอารมณ์ให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ อย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง ทุกครั้งที่มีปัญหาควรมีเหตุผลและระงับอารมณ์ของตัวเองให้ดี

 

            ความสำเร็จของแต่ละคนแตกต่างกันไป เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์เชื่อว่าผู้รับเหมาที่ทำงานด้วยความตั้งใจทุ่มเท ถือได้ว่าเป็นผู้รับเหมาที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพของตัวเองแล้วค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้รับเหมาทุกท่านนะคะ