ผู้รับเหมาที่เจ้าบ้านต้องการ

  1. ผลงานที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดจ้างนั่นคือผลงานที่ผ่านมา แล้วผู้ว่าจ้างจะรู้เกี่ยวกับผลงานของผู้รับเหมาได้อย่างไร ส่วนหนึ่งมาจากบ้านใกล้เรือนเคียงแนะนำมา หรือเห็นว่าผู้รับเหมาทำงานนั้น และอีกส่วนหนึ่งต้องมาผู้รับเหมานำเสนอผลงาน อาจจะมีเป็นแฟ้มรูปผลงานที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบัน social media ได้เข้ามามีบทบาทและเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้รับเหมาสามารถนำเสนอผลงานให้กับเจ้าของบ้านได้
  2. ความพร้อมในการทำงาน  และทีมงาน

นอกจากผลงานที่ดีแล้วเจ้าของบ้านต้องการผู้รับเหมาที่พร้อมจะทำงานเลยอย่างแน่นอน เพราะยิ่งถ้าผู้รับเหมามีความพร้อมเท่าไหร่งานก็จะเสร็จเร็วยิ่งขึ้น

  • ความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมา

เช่นผู้รับเหมาต้องไม่มีประวัติทิ้งงาน งานล่าช้า หรือเรื่องการลดสเปคสินค้า รวมถึงบุคลิกภาพและความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เรื่องนี้ก็สำคัญมากเพราะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับเจ้าของบ้านได้

  • มีความสามารถตรงกับงาน

เช่นงานอาคาร หรืองานซ่อมแซม ดังนั้นการเพิ่มความสามารถของผู้รับเหมาหรือทีมงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะสามารถสร้างโอกาสในการรับงานเพิ่มได้