Indonesia partnerships visit

คุณปิติพัฒน์ มงคลอริยนันท์ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาแหล่งเงินทุนผู้รับเหมา งานประมูล งานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา Gprocurement  ได้รับการต้อนรับจากคุณ Andy Luzen ผู้รับเหมาพาร์ทเนอร์ประเทศอินโดนีเซีย และได้รับการต้อนรับจากนักธุรกิจอสังหริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม เมือง จาการ์ตาและ ผู้จัดการสินเชื่อจากธนาคาร mandiri ธนาคารขนาดใหญ่ในการแลกเปลี่ยนความคิดภาคงานก่อสร้างโดยมีบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง