Indonesia partnerships visit2

คุณปิติพัฒน์ มงคลอริยนันท์ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาแหล่งเงินทุนผู้รับเหมา งานประมูล งานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา Gprocurement เข้าร่วมเจรจาตกลงการค้าระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซีย โดยมี Mr. Ricky sinaga วิศวกรออกแบบและฝ่ายขาย ให้การต้อนรับ ณ ตึก Plaza Amita ณ เมือง จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเชีย โดยมีคุณ Andy Luzen พาร์ทเนอร์ประจำประเทศอินโดนีเซีย ร่วมการเจรจาครั้งนี้ด้วย