Indonesia visit

คุณปิติพัฒน์ มงคลอริยนันท์ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาแหล่งเงินทุนผู้รับเหมา งานประมูล งานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา Gprocurement  และคุณ รุ่งโรจน์ สุขแก่น กรรมการบอร์ดบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานมงคลสมรสคุณ Andy Luzen ณ เมือง Serang ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคุณ Andy เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์การทำงาน AEC ร่วมกับ เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ ในการนี้ KMP ขอให้คุณ Andy และ ภรรยา มีความสุขกับครอบครัว ฝ่าฝัน อุปสรรคไปด้วยกันตลอดไป