international partner: Ho Chi minh

การทำงานระหว่างพาร์ทเนอร์ประเทศเวียดนามและประเทศไทย เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายพาร์ทเนอร์ไปยังภูมิภาคเอเชียตะออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ เรายังคงเปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์รายใหม่ถึง 31 มีนาคม 2562

ทำงานร่วมกัน ทำงานได้ไกล