KMP Golf team

คุณปิติพัฒน์ มงคลอริยนันท์ กรรมการบริหาร  ที่ปรึกษาแหล่งเงินทุนผู้รับเหมา งานประมูล งานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา Gprocurement และ เฮียวุทธ หุ้นส่วนผู้จัดการ ปิยะโยธา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ ชมรมนักศึกษา วปอ. 2552 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ สโมสร ราชพฤกษที่ผ่านมา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกัน