การบริหารงานก่อสร้าง

การบริหารงานก่อสร้าง

1 วางแผน

ก่อนการเริ่มงานหรือรับงานใด ๆ ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่งานก่อสร้าง สิ่งแรกที่ทุกคนต้องทำคือการวางแผน ประโยชน์ของการวางแผนไม่ใช่แค่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อไป ยังเป็นตัวช่วยในการบริหารงานได้อย่างดี

  • การวางแผนโครงการจะทำให้เราเห็นภาพใหญ่ของทั้งโครงการ ว่างานต้องทำอะไรตรงไหน ต้องมีการจัดการยังไง
  • การวางแผนในเรื่องวัสดุ แน่นอนว่าวัสดุเป็นเรื่องสำคัญ การที่มีการวางแผนล่วงหน้าจะทำให้การทำงานของหน้างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการรู้ว่าต้องใช้อะไรเท่าไหร่ก็สามารถนำจำนวนสิ่งของที่เราต้องใช้นั้นไปขอราคา หรือหาร้านค้าที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพและราคาได้ดีกว่า
  • การวางแผนในเรื่องคนงาน ผู้รับเหมาบางรายอาจจะไม่ได้รับเหมาเพียงหน้างานเดียว บางครั้งก็ทำควบสอง สามโครงการ ดังนั้นงานก่อสร้างจะไม่สำเร็จถ้าขาดคนงาน ต่อให้มีวัสดุอุปกรณ์เงินทุนพร้อมแค่ไหน ถ้าขาดคนที่ต้องลงมือทำก็เท่านั้น ดังนั้นก่อนการตัดสินใจรับงานควรดูประสิทธิภาพในการจัดการของเราว่าพร้อมแล้วหรือไม่
  • เงินทุน อย่าลืมว่าธุรกิจก่อสร้าง เงินทุนเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินงาน การวางแผนเงินทุนเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อเป็นการป้องกันการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และควรดูด้วยว่างานที่เรารับมามีมูลค่าเท่าไหร่ คาดการณ์ว่าถ้าจบงานเรามีเงินเหลือเท่าไหร่

2.การดำเนินการ DO

เมื่อมีการวางแผนแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการทำตามแผนที่ตั้งไว้

  • เริ่มจากการสั่งสินค้า เมื่อเรารู้แล้วว่าหน้างานก่อสร้างของเราต้องการใช้อะไรบ้างก็จัดการสั่งสินค้าให้ตรงกับความต้องการและสเปกสินค้า
  • การมอบหมายงานให้กับทีมงาน โดยต้องแจกแจงว่าใครต้องทำอะไร รับผิดชอบในส่วนไหนแบ่งความรับผิดชอบให้ชัดเจน

3.การตรวจสอบ

            เมื่อมีการจ่ายงานหรือมอบหมายงานไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้องมีการตรวจเช็คผลงาน การตามงานเพื่อให้งานสำเร็จเป็นไปตามแผนการที่ได้ตั้งไว้

  • ตรวจสอบคุณภาพของงาน ว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือควรจะเป็นหรือไม่
  • ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ว่าตรงกับสเปคในการจัดซื้อหรือไม่
  • ตรวจสอบว่างานดำเนินไปถึงไหน มีความคืบหน้าอย่างไร และเป็นไปตามแผนการหรือไม่
  • ทุกครั้งที่มีการตรวจสอบหรือติดตามงานควรมีการบันทึกความคืบหน้าปัญหาที่เจอไว้เพื่อนำปัญหาเหล่านั้นไปตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขและป้องกันต่อไป

4.สรุปผล

เมื่อมีการตรวจเช็คผลงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำสรุปผล สรุปปัญหาที่พบในการทำงาน  และนำมาปรับปรุง หาวิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เจอ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ ๆ เดิม ๆ

งานส่วนไหนที่มีปัญหาก็ช่วยกันหาวิธีในการแก้ไข

การบริหารงานก่อสร้างโดยยึดหลักตามนี้จะช่วยให้ทีมบริหารสามารถควบคุมและจัดการคุณภาพ จัดการทีมงานให้ดำเนินไปตามแผนการที่เราตั้งไว้ นอกจากนี้ทุกคนยังรู้หน้าที่ว่า วันนี้เราทำอะไรถึงไหน และในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปเราจะทำอะไรต่อ