Partners visit

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 คุณ ณัฐชานันท์ รวีอริยนนท์  ได้เข้าเยี่ยมผู้รับเหมาพาร์ทเนอร์ในเขตอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่