ข้อดีของการมีพาร์ทเนอร์ทางการเงิน

ข้อดีของการมีพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่ดี

            เงินเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพราะการทำงานก่อสร้างต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงงาน ค่าจ้างพนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องจ่าย หรือสำรองจ่ายไปก่อน และการทำงานก่อสร้างส่วนมากการเบิกจ่ายจะทำเป็นงวดๆ แต่ละงวดก็จะห่างกันพอสมควร ดังนั้นถ้าผู้รับเหมาไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ อาจจะเกิดปัญหาขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาไม่มีเงินในการจ่ายค่าวัสดุ หรือค่าจ้างพนักงาน

            ข้อดีของการมีพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่ดี

  • งานไปต่อไม่สะดุด ลดปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียน
  • สามารถรับงานได้เพิ่มขึ้น
  • เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
  • มีที่ปรึกษาทางการเงินที่ดี

เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ เราให้บริการทั้งสินเชื่อเพื่อผู้รับเหมา และสินเชื่อวัสดุก่อสร้าง สำหรับผู้รับเหมาโดยเฉพาะ