3 เรื่องสำคัญ ในการวางแผนรับงาน

1.ต้นทุน

ในปัจจุบันต้นทุนถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ผู้รับเหมาควรมีการวางแผนจัดการต้นทุนให้ดี ทั้งราคาวัสดุ ต้นทุนด้านแรงงาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักๆในการดำเนินงาน

ด้านวัสดุ ผู้รับเหมาควรหาซัพพลายเออร์ที่ดี ควรเลือกสั่งซื้อสินค้าเอง เพื่อให้ได้สินค้ามีคุณภาพตรงตามแบบงาน การมีซัพพลายเออร์ที่ดีถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง ทั้งเรื่องเครดิตสินค้า เรื่องคุณภาพสินค้า

ด้านแรงงาน ผู้รับเหมาควรมีการวางแผนจัดการว่าทีมงานที่เรามีเพียงพอต่องานที่ทำหรือไม่ ดูความถนัดของทีมงานเพื่อลดข้อผิดพลาดไม่ต้องตามแก้งานในภายหลัง

2.การจัดการเวลา

เวลาเป็นอีกเรื่องที่ต้องคำนึงโดยเฉพาะงานก่อสร้าง เพราะจะมีเรื่องค่าปรับเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีที่เราไม่สามารถทำงานได้ทันกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ ดังนั้นต้องมีการวางแผนในทุกๆสัปดาห์ มีการรายงานความคืบหน้า ตรวจสอบว่าตอนนี้งานของเราดำเนินไปถึงไหนได้กี่เปอร์เซ็นต์ ล่าช้าหรือเร็วกว่ากำหนด เพื่อได้ดูว่าระยะเวลาที่เหลือเราจะมีวิธีการในการจัดการอย่างไรต่อ ถ้างานช้าจะได้หาแนวทางในการแก้ไขเพื่อให้หลีกเลี่ยงการถูกปรับได้

3.คุณภาพของงาน

บทสรุปความสำเร็จนอกจากงานเสร็จมีกำไรแล้ว คุณภาพของงานที่ออกมาต้องมีคุณภาพที่ดี ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในผลงาน ถ้าผลงานออกมาได้ตามจุดประสงค์ก็ถือว่าผู้รับเหมามีความสามารถในการวางแผนและจัดการงานก่อสร้างได้ดี ผลงานที่ดีเป็นเครื่องการันตี และเกิดการบอกต่อ ส่งผลสู่การจ้างงานในอนาคตได้เลยทีเดียว