potential

kmpholdings เตรียมความพร้อมเพื่อการบริการคุณภาพ

บริษัท เค เอ็ม พี โฮลดิ้งส์ จำกัด มีโยบายด้านการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการทำงานของทีมงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว มากที่สุด ด้วยการ

ทางบริษัทจึงเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกอบรมทีมงานเพื่อการบริการที่คลอบคลุมและดีมากยิ่งขึ้น

เตรียมพบกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบริการที่ดี และตอบโจทย์ให้กับผู้รับเหมาภาครัฐทุกท่าน พบกับการบริการแบบเต็มรูปแบบที่จะสร้างประสบการณ์ดีๆ ให้กับลูกค้าทุกท่าน บริษัท เค เอ็ม พี โฮลดิ้งส์ จำกัด พร้อมให้บริการแบบเต็มรูปแบบในปี 2567 นะคะ