การเตรียมพื้นที่ก่อนสร้างบ้าน

ก่อนการสร้างบ้าน ขั้นตอนแรกคือต้องเตรียมพื้นที่ในการสร้างบ้าน โดยลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร

  • กรณีที่ดินที่ไม่ใช่ที่เปล่า ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างเดิมให้ผู้รับเหมาทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเก่าออกก่อนทุกครั้ง
  • กรณีพื้นที่ดินอยู่ต่ำกว่าระดับถนน ควรถมดินยกระดับให้สูงกว่าระดับท่อระบายน้ำ
  • กรณีต้องถมบ่อ บึง ควรดำเนินการถมไว้เนิ่นๆ เพื่อป้องกันการทรุดตัวของดินที่เราถมไว้

จัดเตรียมพื้นที่ในการวางวัสดุที่ต้องใช้ รวมไปถึงการเตรียมพื้นที่สำหรับคนงานเช่น บ้านพัก ที่พักกลางวัน เป็นต้น

พบกับเคล็ดลับดีๆจาก เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ได้ใหม่ในวันถัดไปนะคะ

เครดิตรูปภาพ <a href=’https://www.freepik.com/vectors/house’>House vector created by macrovector – www.freepik.com</a>