เทคนิคการจัดจ้าง

1.ร่างสัญญาจัดจ้างอย่างชัดเจน

สัญญาจ้างถือเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นที่ต้องจัดทำอย่างมาก ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติทางกฏหมาย เพราะเมื่อเกิดปัยหาเราสามารถนำสัญญามาเป็นหลักฐานในการเรียกร้องสิทธิหรือดำเนินคดีทางกฏหมายได้ง่ายขึ้น

2. ควรกำหนดขอบเขตของงานให้ชัดเจน

ผู้รับเหมาหลักต้องทำการกำหนดขอบเขตของงานให้กับผู้รับเหมาช่วงที่มารับงานต่อ เพื่อให้เป็นการให้ทราบแน่ชัดว่าใครทำอะไร และควรมีกำหนดระยะเวลาของงานเพื่อให้งานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

3.เรื่องค่าจ้างต้องชัดเจน

ควรมีการกำหนดค่าตอบแทนของผู้รับเหมาช่วง ที่แบ่งเป็นงวดงานในแต่ละงวดจะได้รับเท่าไหร่กำหนดไว้ให้ชัดเจน เพื่อเป็นการวางแผนการบริหารด้านการเงิน และควรทำข้อตกลงกันไว้ทั้งสองฝ่าย

4.จัดการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างด้วยตนเอง

ผู้รับเหมาควรสั่งวัสดุก่อสร้างด้วยตนเอง เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ตัดปัญหาการซื้อสินค้าคุณภาพต่ำ หรือไม่ตรงตามที่วางไว้

แล้วพบกับเคล็ดลับดีๆจากเคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ได้ใหม่ในวันถัดไปนะคะ