R&D Signing ceremony

ประธานกรรมการบอร์ดบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบอร์ดบริหาร ที่ปรึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และพนักงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเซ็นสัญญา ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีให้กับ บริษัท เคเอ็มพี พาร์ทเนอร์ จำกัด โดยมีคุณ ปิยะณัฐ นิ่มขุนทด กรรมการบริษัท ฟินพลัส เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมพิธีเซ็นสัญญารับการแต่งตั้งทีมพัฒนาโปรแกรมเพื่อเอาเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาให้กับพาร์ทเนอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น