ผู้รับเหมาควรรู้

ผู้รับเหมาควรรู้

1.เลือกเจ้าลูกค้า

ก่อนการรับงานทุกครั้งผู้รับเหมาควรเลือกให้ความสำคัญกับการเลือกลูกค้า ควรดูประวัติความน่าเชื่อถือของลูกค้า อาจจะหาข้อมูลลูกค้าได้จากผู้รับเหมาที่เคยรับงานนั้นดูว่าลูกค้าเคยมีประวัติการจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกยกเลิกหรือเบี้ยวค่าจ้างได้

2.การเสนอราคาต้องมีกำไร

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการแข่งขันในเรื่องราคา แต่ถ้างานที่เรารับมาทำแล้วขาดทุนก็จะเข้าเนื้อของผู้รับเหมาเองได้ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการเสนอราคาที่ควรได้กำไรมากกว่าขาดทุน

3.มีเงินทุนหมุนเวียน

โดยการประเมินว่าธุรกิจของเราในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่นค่าแรงงาน ค่าวัสดุที่ต้องใช้ ค่าสาธารณูปโภคต่าง จำเป็นต้องมีเงินในการสำรองไว้เพื่อใช้จ่ายเท่าไหร่

4.ควรมีการวางแผนงาน

การวางแผนงานจะช่วยให้ทีมงานสามารถดำเนินงานไปตามแผนที่ตั้งไว้ ไม่ต้องมีข้อสงสัยว่าวันนี้จะทำอะไรต่อไป เพราะทุกคนจะรู้หน้าที่หลักของตัวเองว่าต้องทำอะไร ทำให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้น และการวางแผนยังช่วยให้งานดำเนินไปจนสำเร็จ