Signing ceremony

Signing ceremony: ยินดีต้อนรับพาร์ทเนอร์รายใหม่จาก จังหวัด พัทลุง เราสัญญาที่จะทำงานเคียงข้างพาร์ทเนอร์ตลอดไป เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ เปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์รายใหม่จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

“ทำงานร่วมกัน ทำงานได้ไกล”