Signing ceremony

ยินดีต้อนรับพาร์ทเนอร์รายใหม่จาก จังหวัด นครศรีธรรมราช เราสัญญาที่จะทำงานเคียงข้างพาร์ทเนอร์ตลอดไป 
ขณะนี้เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ ปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์ใหม่

“ทำงานร่วมกัน ทำงานได้ไกล”