Signing ceremony

Signing ceremony: ยินดีต้อนรับพาร์ทเนอร์รายใหม่ ที่กำลังทยอยเซ็ญสัญญาเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง www.kmppartners.co.th ในการนี้ เราตั้งเป้าหมายพาร์ทเนอร์เติบโต มากกว่า 100% 
เคเอ็มพี พาร์ทเนอร์ เปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์รายใหม่จนถึง 31 มีนาคม ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับเหมาให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น