Site job: 63.9 ล้าน

Site job: 63.9 ล้าน โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ดำเนินการเร็วการแผนที่กำหนด ตามผู้รับเหมาพาร์ทเนอร์ หนึ่งในผลงานของผู้รับเหมา พาร์ทเนอร์