Site meeting 39.2 ล้าน

Site meeting 39.2 ล้าน เพื่อเตรียมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ท้ายเมือง เบิก advance 15% กำหนดเวลาทำงาน 540 วัน ซึ่งพวกเรามีเป้าหมายทำงาน 420 วัน ซึ่งจะเสร็จก่อนกำหนด 4 เดือน ซึ่งมีคุณถนอม จากถนอมก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินงานการก่อสร้างครั้งนี้