Site visit สงขลา

ที่ปรึกษาวิศวกรรม คุณ สุนทร ศรีอุบล เข้าเยี่ยมชมหน้างานของพาร์ทเนอร์จากจังหวัด นครศรีธรรมราช โดยมีโฟร์แมนจากพาร์ทเนอร์ให้การต้อนรับ ซึ่งจะสามารถทำงานได้ทันเวลาตามที่สัญญากำหนด