Site visit 69 ล้าน

Site visit  69 ล้าน โดยมีคุณชยุควงศ์ ผู้บริหาร บริษัท ปิยะโยธา จำกัด ผู้รับเหมาพาร์ทเนอร์  ชี้แจ้งความคืบหน้าภายหลัง เริ่มสัญญางาน 1 เดือน