Site visit :เขื่อนป้องกันริมตลิ่งคลองหงาว

Site visit: เข้าตรวจเยี่ยมงาน เขื่อนป้องกันริมตลิ่งคลองหงาว ยาว 789 เมตร จ. ระนอง คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 70% ของสัญญาส่งมอบงานได้ก่อนกำหนด

ปี 2562 KMPpartners เปิดรับสมัครพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันทำงานให้ได้ไกลมากขึ้น โดยมีจังหวัด ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา จำนวนจำกัด