การเริ่มต้นที่ดีของการทำรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องอาศัยหลายๆส่วนประกอบ วันนี้เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ นำเคล็ดลับในการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมามาฝากค่ะ เริ่มกันที่

1.ทีมงาน

เนื่องจากการทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้ ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม โดยคำนึงถึงความถนัดของทีมงานแต่ละคนเหมาะกับงานประเภทไหนผู้รับเหมาควรจัดคนให้ถูกกับงานก็จะช่วยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นทีมงานแผนกไหนทุกคนจึงมีความสำคัญที่เท่าเทียมกันเพราะทุกคนขึ้นชื่อว่าคือทีมงานเดียวกัน

2.อุปกรณ์และเครื่องจักร

เมื่อมีทีมงานแล้วก็ต้องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำงาน ควรมีการบำรุงรักษา และใช้งานให้ถูกวิธีเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ โดยเฉพาะเครื่องจักรเช่น รถตักดิน  เพราะเนื่องจากนอกจากจะจำเป็นต่อการทำงานแล้วยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง ผู้รับเหมาควรมีการวางแผนว่าจะใช้งานแบบไหนถึงจะคุ้มค่า จะเช่า หรือว่าจะซื้อ ต้องมีการประเมิณว่าแบบไหนถึงจะดีที่สุด และเมื่อได้มาแล้วก็ต้องบำรุงและหมั่นเช็คสภาพเมื่อถือเวลาเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้ปกติ

3.การจัดการ

ถือเป็นส่วนที่สำคัญมาก ผู้รับเหมาควรมีการวางแผนทั้งในเรื่องการจัดการทีมงาน การจัดการหน้างาน การบริหารค่าใช้จ่ายเพราะทุกอย่างเป็นส่วนที่สำคัญกับการทำงาน ควรมีการวางแผนก่อนการทำงานเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานลง ป้องกันข้อผิดพลาด และในส่วนที่คิดว่าสำคัญมากอีกหนึ่งจุดคือการบริหารค่าใช้จ่าย ควรมีการจัดทำบัญชีอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่องทางการเงินจนไปถึงการขาดทุนในสุด สำหรับการจัดการค่าใช้จ่าย ทางเคเอ็มพีพาร์ทเนอร์จึงให้ความสำคัญ เรามีโปรแกรมดีๆที่จะช่วยให้ผู้รับเหมารับรู้ถึงต้นทุนที่แท้จริงของหน้างาน และนำมาเป็นตัวช่วยในการประเมินความเสี่ยงและวางแผนต่อไป

4.การตลาด

นอกจากการทุกข้อที่กล่าวมา การตลาดก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ ในยุคปัจจุบัน โซเชียลมีเดีย มีบทบาทสำคัญในต่อการดำเนินชีวิต ผู้รับเหมาควรเจาะตลาดโซเชียลมีเดีย เพราะเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทำได้แบบฟรีๆ ควรมีการลงรูปหน้างานที่ผู้รับเหมาทำ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าพิจารณาจ้างงานในอนาคตได้  

ผู้รับเหมาสามารถติดตามข่าวสารและเคล็ดลับดีๆ จากเราได้ในวันถัดไปนะคะ