เหตุผลที่ไม่ประสบความสำเร็จ

สาเหตุที่ไม่ประสบความสำเร็จ

  • ขาดความมั่นใจ

ความมั่นใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุก ๆ คน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพไหน หลายคนไม่ประสบความสำเร็จเพราะขาดความมั่นใจ วิธีสร้างความมั่นใจต้องเริ่มที่ตัวเราเองว่าเราไม่มั่นใจในเรื่องไหน ด้านใด หาสาเหตุว่าทำไมถึงไม่มั่นใจ เมื่อพบเหตุผลควรหาทางแก้ เช่นทำเรื่องนั้นซ้ำเพื่อเติมในสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่มั่นใจ

  • มีข้ออ้าง

หลายๆครั้งที่งานไม่เสร็จ หรือทำงานผิดไปจากที่วางแผนไว้ ไม่ควรมีข้ออ้าง แต่ควรเป็นเหตุผลที่ฟังแล้วสมเหตุสมผลเพียงพอ

  • ขาดความใส่ใจและทุ่มเท

หลายคนขาดความใส่ใจและทุ่มเทในงานที่ทำ ทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาตัวเอง