การบริหารทีมงานก่อสร้าง

การบริหารทีมงานก่อสร้าง

1.เข้าใจทีมงานโดยผู้รับเหมาต้องเข้าใจทีมงานแต่ละคนว่าความถนัดของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไป ให้ทีมงานได้ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถและชำนาญจะส่งเสริมให้การทำงานได้ผลดีมากยิ่งขึ้น

2.การเสริมศักยภาพให้ทีมงานอาจจะมีการเสริมเทคนิคดี ๆ ให้กับทีมงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะในงานนั้น ๆ ให้ทีมงาน

3.การจ่ายค่าตอบแทนผู้รับเหมาต้องมีการตกลงค่าตอบแทนให้กับทีมงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องค่าจ้าง