ทีมงานมีความสำคัญ

งานรับเหมาก่อสร้าง ปัจจัยหลักที่สำคัญ คือทีมงาน

ผู้รับเหมาต้องรู้ว่างานที่รับเป็นงานแบบไหน ทีมงานที่เรามี มีความพร้อม ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์ในงานที่เรารับมามากแค่ไหน เพราะทีมงานถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ ถ้าเราได้ทีมงานที่มีความถนัดในสายงาน ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้งานของเราดำเนินต่อไปอย่างมีคุณภาพ และรวดเร็ว

คุณสมบัติของทีมงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถแล้ว กระบวนการทำงานก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องใส่ใจ เพราะทีมงานต้องมีการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนแบ่งงานเพื่อให้งานนั้นบรรลุตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

ดังนั้นผู้รับเหมาต้องใส่ใจและดูแลทีมงาน ให้ความสำคัญเอื้อเฟื้อเพื่อเป็นการรักษาทีมงานและทำให้เขาอยากร่วมงานกับเรา ทั้งเรื่องค่าจ้าง-ค่าแรง และสวัสดิการที่ทีมงานควรได้รับ