การทำงานอย่างมีความสุข

การทำงานอย่างมีความสุข

            ทำงานอย่างไงให้มีความสุข รู้สึกเต็มที่ และรักที่จะทำ วันนี้เรามีวิธีในการเสริมตัวเองให้รู้สึกสนุกไปกับงานที่ทำมาฝากกันนะคะ เริ่มจากตัวเราเอง ควรปรับทัศนคติของตัวเอง ต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำอะไร ทำงานเพื่ออะไร

            1.เรื่องส่วนตัวและเรื่องงานควรแยกออกจากกันอย่างชัดเจน อยากให้คิดว่าไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาส่วนตัว แต่ปัญหาที่เจอของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน การทำเรื่องต่าง ๆ รวมกันจะทำให้การทำงานของเราไม่เต็มที่ เพราะจะติดอยู่กับปัญหาที่เราเจอ

            2.ดูแลสุขภาพ การที่เราจะทำงานได้อย่างเต็มที่เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าเราทำงานแบบไม่ดูแลสุขภาพถ้าเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมานอกจากจะเสียสุขภาพแล้ว งานที่เรารักก็จะเสียตามไปด้วย

            3.จัดระเบียบงาน แน่นอนว่าในการทำงานเราอาจจะไม่ได้ทำงานเพียงอย่างเดียว หรือชิ้นเดียว เราอาจจะมีหลายงานหลายโปรเจคให้ต้องทำ การจัดระเบียบคือการดูว่างานชิ้นไหนสำคัญมากสำคัญน้อย งานไหนเร่งด่วน งานไหนเป็นงานระยะยาว เพราะการที่งานถาโถมเข้ามาอาจจะก่อให้เกิดความเครียดได้ ดังนั้นควรจัดระเบียบงานให้ดีและทำไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี

            4.ให้รางวัลตัวเอง ชื่นชมตัวเองบ้าง หลายครั้งเราอาจจะได้รับคำชมจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ก่อให้เกิดความภูมิใจในตัวเอง แต่การให้รางวัลตัวเอง ไม่ว่าจะให้ในสิ่งที่เราชอบ การออกไปทานข้าวในร้านอาหารที่เราอยากไป สิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีแรงกระตุ้นในการทำงาน และเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเอง

            5.ยอมรับในข้อผิดพลาด ทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% ทุกคนมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ถ้าการทำงานจะเกิดความผิดพลาดก็ไม่ใช่ปัญหา แต่เราต้องยอมรับข้อผิดพลาดและนำข้อผิดพลาดมาหาวิธีในการแก้ไข และปรับปรุงหาวิธีที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาอีก

            6.อีกหนึ่งวิธีที่จะสร้างความสุขในการทำงานคือ การทักทายเพื่อนร่วมงาน เช่นในช่วงเช้า ตอนเจอใครให้กล่าวคำทักทายพร้อมรอยยิ้มให้กัน เป็นการสร้างพลังด้านบวกทำให้เกิดความรู้สึกดี และมีแรงจูงใจในการทำงานตลอดทั้งวันได้

            การทำงานในแต่ละวันเราหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรค ไม่ได้แต่เราสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้ด้วยจากการเริ่มปรับและเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้การทำงานของเรามีความสุขในการทำงานและผลงานที่ออกมาเป็นที่ยอมรับนะคะ