ประมวลภาพกิจกรรมของเคเอ็มพีพาร์ทเนอร์

ทุกกิจกรรมและทุกผลงานที่ผ่านมา ทางเคเอ็มพีพาร์ทเนอร์มุ่งหวังในการสร้างความมั่นคงให้กับพาร์ทเนอร์ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางเคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ยังเปิดรับสมัครพารืทเนอร์รายใหม่จนถึง 31 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น มาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมกันนะคะ

“ทำงานร่วมกัน ทำงานได้ไกล”