Search for:

รู้จักเรา…. kmppartners

"ความสำเร็จของเรา"

คือ พาร์ทเนอร์ต้องเติบโตอย่างก้าวกระโดด….

 

เคเอ็มพี พาร์ทเนอร์ เราคือบริษัทที่มีบริการครอบคลุมสำหรับผู้รับเหมาภาครัฐ โดยเราให้การสนับสนุนที่สามารถทำให้ผู้รับเหมา ทำงานได้ง่ายขึ้น

เราใช้ DATA ในการบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และความเสี่ยง ใช้ Technology ต่างๆที่ช่วยให้เราและพาร์ทเนอร์ทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็ว และ แม่นยำ

Kmppartners

สื่อถึง: เรา Kmppartners

ลักษณะมือสองคนจับกัน

สื่อถึง: การร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จร่วมกัน

ลูกศรชี้ขึ้น

สื่อถึง: ความสำเร็จ ถ้าคุณมีเราเป็นพาร์ทเนอร์

Kmppartners

สื่อถึง: เรา Kmppartners

ลักษณะมือสองคนจับกัน

สื่อถึง: การร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จร่วมกัน

ลูกศรชี้ขึ้น

สื่อถึง: ความสำเร็จ ถ้าคุณมีเราเป็นพาร์ทเนอร์

MISSION

  • มุ่งมั่นพัฒนาให้องค์กรเติบโตโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้า และขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  “เพราะความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา”

Vision

  • ขับเคลื่อนจากนวัตกรรมต่อยอดจาก Ecosystem เพื่ออนาคตและคุณค่าแก่ทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน