Search for:

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ขับเคลื่อนจากนวัตกรรม ต่อยอดจาก Ecosystem เพื่ออนาคตและคุณค่าแก่ทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

ก้าวสู่โอกาส

ร่วมเติบโตไปด้วยกัน​ KMP Partners

เราพร้อมเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน ร่วมกับการพัฒนาตนเอง และความสามารถไปพร้อมกับเรา…

Technology

ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ

Entrepreneur

มีความรู้สึกผูกพัน “เป็นเจ้าของ” มุ่งมั่นในการพัฒนาให้องค์กรเติบโต

Customer Centric

มอบสิ่งดี ๆ ให้พาร์ทเนอร์ ประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จของพาร์ทเนอร์ คือความสำเร็จของเรา

Honesty

มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

Sustainability

ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

KMP Partners ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ผลตอบแทน สวัสดิการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม การฝึกอบรมต่างๆ

ตัวช่วยดีๆ สำหรับวงการรับเหมาก่อสร้างที่ครอบคลุมครบทุกบริการ จบทุกปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง