ไพที

หจก.ไพที คอนสตรัคชั่น จำกัด

โปรเจคที่ดำเนินการสำเร็จ

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไผ่ นาจันทร์ ม.8 ตำบลท่าข้าม (1.6 ล้าน)

โปรเจคที่กำลังดำเนินงาน

  1. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.7 บ้านหัวว่าว (3.6ล้าน)
  2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านบางแหวน
  3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านน้ำพุ