Site training 9 ล้าน ระบบประปาหมู่บ้านใหญ่มาก

Site training 9 ล้าน ระบบประปาหมู่บ้านใหญ่มาก คุณสุภาว์ กองจันทร์ ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัทเคเอ็มพี พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้ส่งเครื่องเชื่อมท่อ HDPE และ ทีมงานอบรมการใช้เครื่องเชื่อมท่อ HDPE เพื่อให้พาร์ทเนอร์สามารถลดต้นทุนงานก่อสร้างได้ นี้คือหนึ่งสิ่งที่เราทำให้กับพาร์ทเนอร์ของเรา